Alle informatie die door Sanidrõme Hardeman gecommuniceerd wordt, is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de websites, digitale nieuwsbrieven en alle overige uitingen.

Sanidrõme Hardeman is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. Wij staan niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen vanuit Sanidrõme Hardeman worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Contact met Sanidrõme Hardeman

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kunt u contact met ons opnemen via de gegevens zoals deze te vinden zijn op onze contactpagina.